• 0917 683 526
Krypton Là một khí hiếm không màu, krypton có mặt trong khí quyển Trái Đất dưới dạng dấu vết và được cô lập bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, và nó thường được sử dụng cùng các khí hiếm…

Chi tiết

N2O Dinitơ monoxid hay nitrous oxide, còn gọi là khí ga cười là hợp chất hóa học với công thức N2O, đây là chất kích thích được…

Chi tiết

Khí Dry Air KHÍ DRY AIR HAY CÒN GỌI LÀ KHÔNG KHÍ KHÔ TỨC LÀ KHÔNG KHÍ SẠCH MÀ TRONG ĐÓ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ HƠI NƯỚC Ứng dụng để thở trong các đường hầm, mỏ có nhiều khí metan hoặc dùng cho các thợ lặn.…

Chi tiết

Hydrogen Hydrogen là nguyên tố nhẹ nhất và phổ biến nhất trong vũ trụ. Số nguyên tử của nó là 1. Trong trạng thái nguyên tố của nó, hydro là hiếm. Nhưng nó là một trong các thành phần của nước và…

Chi tiết

SO2 Lưu huỳnh điôxit (hay còn gọi là anhiđrit sunfurơ) là một hợp chất hóa học với công thức SO2. Chất khí này là sản phẩm chính của sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh và nó là một mối lo môi trường đáng…

Chi tiết

Khí Nitơ Nitơ là một khí trơ. Nó không có màu sắc hoặc mùi vị. Số nguyên tử của nó là 7 và biểu tượng là N.…

Chi tiết

SF6 Sulfur hexafluoride ( Khí SF-6) là một không độc hại, khí vô hình mà bạn có thể sử dụng. Thở vào và làm cho giọng…

Chi tiết

Khí argon Khí Argon bị nghi ngờ có trong không khí bởi Henry Cavendish vào năm 1785 nhưng  được phát hiện cho đến năm 1894 bởi Lord Rayleigh…

Chi tiết

Tin xem nhiều nhất