• 0917 683 526
Bình chứa Nitơ lỏng GT-3 Các thông số kỹ thuật: Model: GT-3 Dung tích: 3,7 lít Khối lượng bình rỗng: 3,9 kg; Khối lượng bình chứa đầy nitơ: 6,7 kg Đường…

Chi tiết

Tin xem nhiều nhất