• 0917 683 526
Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 11/7 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : MVE SC 11/7 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 21/6 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : MVExc 21/6 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : MVE Millennium 2000 XC 20 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 43/28 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : XC 43/28 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 33/22 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : XC 33/22 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 22/5 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : MVExc 22/5 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Bình Nitơ Lỏng Model MVExc 34/18 Bình nito lỏng là thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 47/11-6 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model : XC 47/11-6 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều…

Chi tiết

Tin xem nhiều nhất