• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Latest news

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

BÌNH KHÍ NITO, VỎ CHAI NITO

BÌNH KHÍ NITO, VỎ CHAI NITO

CUNG CẤP VỎ CHAI NITO chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi: - VỎ CHAI NITO 40 LÍT( chai mới 100%): Chứa 6 m3 khí Nito có thông số n...

Read more

BÌNH CO2, VỎ CHAI CO2

BÌNH CO2, VỎ CHAI CO2

CUNG CẤP VỎ CHAI CO2 chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi: - VỎ CHAI CO2 40 LÍT( chai mới 100%): Chứa 25 kg CO2 lỏng:   + loại: ...

Read more

BÌNH ARGON, VỎ CHAI ARGON

BÌNH ARGON, VỎ CHAI ARGON

CUNG CẤP VỎ CHAI ARGON chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi: - VỎ CHAI ARGON 40 LÍT( chai mới 100%): Chứa 6 m3 khí argon có thông s...

Read more

BÌNH OXY (2)

BÌNH OXY (2)

CUNG CẤP VỎ CHAI  chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi: - BÌNH OXY 4O LÍT( bình mới100%): Chứa 6 m3 khí 0xy : Thông số kỹ thuật:...

Read more

BÌNH OXY

BÌNH OXY

CUNG CẤP VỎ CHAI  chuyên nghiệp và giao hàng tận nơi: - BÌNH OXY 4O LÍT( bình mới100%): Chứa 6 m3 khí 0xy : Thông số kỹ thuật:...

Read more

KHÍ HELIUM

KHÍ HELIUM

CUNG CẤP KHÍ HELIUM CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI TÍNH CHẤT CỦA KHÍ HELIUM: ·         Heli (hay Hêli) là nguyên tố trong bả...

Read more

BỒN XL-45

BỒN XL-45

CUNG CẤP BỒN LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Công ty TNHH Vạn Tấn Phát chuyên cung cấp bồn lỏng XL-45 trên toàn quốc. cô...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 50B

BÌNH NITO LỎNG YDS 50B

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-50B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 35B

BÌNH NITO LỎNG YDS 35B

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-35B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để gi...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 30B

BÌNH NITO LỎNG YDS 30B

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-30B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 26

BÌNH NITO LỎNG YDS 26

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-26B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để gi...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 20

BÌNH NITO LỎNG YDS 20

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG TRÊN TOÀN QUỐC, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-20B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để gi...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 16B

BÌNH NITO LỎNG YDS 16B

CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-16B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu si...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 15B

BÌNH NITO LỎNG YDS 15B

CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Bình chứa nitơ lỏng YDS-15B Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu si...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 13

BÌNH NITO LỎNG YDS 13

CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG CHUYÊN NGHIỆP, GIAO HÀNG TẬN NƠI Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trườn...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 10-80

BÌNH NITO LỎNG YDS 10-80

CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Chi tiết sản phẩm : Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ ...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 10-50

BÌNH NITO LỎNG YDS 10-50

CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt ch...

Read more

BÌNH NITO LỎNG YDS 6-50

BÌNH NITO LỎNG YDS 6-50

CHUYÊN CUNG CẤP BÌNH NITO LỎNG, GIAO HÀNG TẬN NƠI Chi tiết sản phẩm : Là kiểu bình có dung tích nhỏ, được thiết kế đặc biệt ch...

Read more

Industrial Services

Error: No articles to display